Sprzedaż nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana

Posiadamy na sprzedaż działkę przemysłową niezabudowaną o powierzchni 0,5649ha, znajdującą się w Będzinie przy ul. Barlickiego. Numer geodezyjny nieruchomości: 53/54, nr KW 35630 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Będzinie.

Działki niezabudowane pod budowę domów jednorodzinnych

Aktualnie posiadamy 2 działki niezabudowane (o regularnym kształcie) na sprzedaż, powstałe wskutek podziału nieruchomości. Działki zlokalizowane są w Świerklańcu przy ul. Radzionkowskiej. Działki przeznaczone są na budowę domów jednorodzinnych. Każda z nich posiada bezpośrednio dostęp do drogi. Do każdej z nieruchomości posiadamy zapewnienie dostarczania mediów.
Cała nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą KW nr GL1T/00004999/6 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Cena za m² - 185,00zł

Nieruchomość niezabudowana (przemysłowo-usługowa)

Teren przemysłowy składa się w sumie z 7 działek graniczących ze sobą stanowiąc jedną terytorialną zorganizowaną całość o łącznej powierzchni 64 698 m². Działki są niezabudowane i usytuowane w peryferyjnej dzielnicy miasta Siemianowice Śląskie - Srokowiec, o charakterze przemysłowo-usługowym na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki objęte są prawem użytkowania wieczystego.
Cena za m² - 70,00 zł (netto).